Dokumenty

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu

prowadzona jest w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego”

autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo

rekomendowany przez wydawnictwo Mac. 

 

Programy własne realizowane w placówce w roku szkolnym 2020/21:

 • Program czytelniczy „Książka – mój przyjaciel” 
 • Program adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”
 • Program wychowawczy 
 • Program j. angielskiego 
 • Program nauczania religii
 • Program „Przedszkolak badaczem i odkrywcą” 
 • Program „Savoir vivre- dobre wychowanie” 
 • Program „Bezpieczny przedszkolak” 
 • Program „Jestem częścią przyrody” 
 • Program zajęć edukacyjnych z elementami integracji sensorycznej „5 zmysłów mam” 
 • Program edukacyjny „Podróże europejskie z Koziołkiem Matołkiem” 
 • Autorki program nauczania języka angielskiego z elementami kodowania „Koduję z angielskim” 
 • Program nauczania gry w szachy „Gimnastyka mózgu - przedszkolaki grają w szachy”