Dokumenty

Wykaz godzin dostępności nauczycieli

dla rodziców  w celu konsultacji  i rozmów

w roku szkolnym 2023/2024

 

Przedszkole Publiczne w Połańcu

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1

 Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2

 

OGŁOSZENIE O WPŁACIE NA RADĘ RODZICÓW

Trójki grupowe Rady Rodziców ustaliły składkę

roku szkolnym 2023/ 24


w wysokości 60,00 zł – płatność w całości dokonujemy do

15 listopada 2022r.

 w Banku Spółdzielczym w Połańcu:

Nr konta 08 94250008 0000 0563 2004 0003

 

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej

oraz rok szkolny 2023/2024

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat będą wysyłane drogą e-mail na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka,

nazwa grupy przedszkolnej,

wyszczególnienie miesiąca należności,
kwotę za żywienie.