Erasmus+

W terminie  01.12.2022 -31.05.2024 realizujemy w  Przedszkolu Publicznym  w Połańcu projekt „Być częścią świata” w ramach programu Erasmus+ - akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Pisząc projekt zależało nam, aby poznać nowe trendy w edukacji outdoorowej, by  dzieci  mogły spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Bardzo ważna jest dla nas ekologia, o której dużo dowiedzieliśmy się we Francji w Niceii oraz w Hiszpanii na Teneryfie. Zespoły nauczycieli podczas mobilnych wyjazdów uczestniczyły w kursach metodycznych oraz praktycznych z zakresu edukacji outdoorowej. Podczas warsztatów zwróciliśmy uwagę na docenianie i wspieranie natury w środowisku śródmiejskim; zapoznaliśmy się ze sposobami projektowania, planowania i przeprowadzania edukacji outdoorowej; poznaliśmy i poeksperymentowaliśmy z praktycznymi zajęciami, grami grupowymi, które można wykorzystać z przedszkolakami, zdobyliśmy inspiracje do działań poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu.

Przez cały okres realizacji projektu działamy również na wielu innych płaszczyznach:

276114ce 2c87 46dd 951e 1ac02d5d71b9

- stworzony został bank scenariuszy do wykorzystania przez nauczycieli o tematyce outdoorowej,

-  nauczyliśmy się wykorzystywać ponownie do prac plastycznych różnorodne surowce wtórne – wykonywaliśmy  zabawki z odpadów,

- odbył się „Konkurs na najpiękniejszy stój baśniowy z okazji Dnia Postaci z bajek” wykonany z surowców wtórnych,

- przygotowywaliśmy prezenty z okazji Dnia Mamy i Taty z odpadów,

- każda grupa utworzyła kodeks „Przyjaciela środowiska”

- wytypowano jeden dzień w miesiącu na „dzień bez gotowych zabawek”

- włączyliśmy się w akcje tematyczne dotyczące fauny – obchody dni nietypowych np. „Dzień Pingwina”,

- włączyliśmy się w akcję WWF – adoptowaliśmy Rysia – poznaliśmy jego wygląd, miejsce bytowania oraz sposoby chronienia środowiska naturalnego w którym mieszka,

- odbyła się rada szkoleniowa na temat zabaw i gier w edukacji outdoorowej na której przekazaliśmy wiadomości zdobyte podczas wyjazdów,

- wplataliśmy j. angielski w gry i zabawy oraz odbył się konkurs recytatorski pt. „Animals in poems and rhymes”.

 Wiele działań, które można zaobserwować w galerii przedszkolnej.

To był już nasz drugi krótko terminowy projekt,  dzięki któremu możemy wzbogacać wiedzę oraz udoskonalać warsztat naszej pracy. Odbyte mobilności to była wspaniała okazja do poznanie nowych ludzi, ich doświadczeń na płaszczyznach edukacji przedszkolnej. Mamy nadzieję, że nasza przygoda z Erasmusem dalej będzie się rozwijać… ale o tym napiszemy w czerwcu. Pozdrawiamy i serdecznie zachęcamy inne placówki przedszkolne do korzystania z dobrodziejstw programu Erasmus+.

E. Wojnarowska

Zespół Erasmus

W dniach 12-18.11.2023 grupa nauczycieli z Przedszkola Publicznegow Połańcu w składzie Anna Kaniszewska, Beata Gołyska, Ewelina Wojnarowska uczestniczyły w kursie  “Nowe ścieżki w edukacji – edukacja outdoorowa” w Puerto de la Cruze na Teneryfie. Celem tego kursu było zapoznanie się nie tylko z pomysłami i praktykami, ale również wymiana doświadczeń z pierwszej ręki na temat włączania edukacji na świeżym powietrzu do edukacji formalnej. Nauczyciele zapoznali się z kluczowymi elementami oraz trendami związanymi z edukacją outdoorową.

Przekazano nam wiedzę jak projektować, planować i przeprowadzać inspirujące zajęcia w lesie czy terenie miejskim, Dzięki spotkaniom
 z kadrą nauczycieli z Estonii, Węgier i Włoch, Litwy, Chorwacji wymienione zostały doświadczenia dotyczące edukacji na świeżym powietrzu. Nauczyciele poznali narzędzia potrzebne do prowadzenia szeregu ćwiczeń i wyzwań grupowych, gier polegających na rozwiązywaniu problemów, zajęć opartych na łonie natury. Podsumowując, kurs okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój  kompetencji w ramach edukacji na świeżym powietrzu ale również  przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej mogli porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej wiedzy metodycznej oraz wiedzy dotyczącej historii Teneryfy. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy w Przedszkolu Publicznym w Połańcu wraz

z Filiami.

erasmusRealizując poprzedni projekt Erasmus w ubiegłych latach „otworzyliśmy furtkę na świat”, tym razem „chcemy być częścią świata” – brzmi to obiecująco, ale przede wszystkim to duże wyzwanie dla nas nauczycieli z Przedszkola Publicznego w Połańcu. Od grudnia 2022r. do maja 2024r. będziemy realizować drugi projekt Erasmus+ pt. „To be a part of the World” („Być częścią świata”) jest to typ akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Nasza podróżnicza ekipa jest sześcioosobowa: Dyrektor przedszkola Anna Kaniszewska, Wicedyrektor Beata Mika, Nauczyciele - Dorota Golonka, Ewelina Wojnarowska, Beata Gołyska oraz Wioletta Ziętarska. Do projektu wybraliśmy 2 szkoły: Europass Teacher Academy we Francji – Nica oraz Erasmus Learning Academy w Hiszpanii - Teneryfa, gdzie będziemy uczestniczyć w kursach metodycznych oraz praktycznych z zakresu edukacji ekologicznej i outdoorowej.

            Dlaczego metoda outdoorowa? W naszej placówce realizujemy wiele lokalnych wewnętrznych projektów z zakresu ekologii, widzimy potrzebę rozwijania się i pragniemy podnieść jakość pracy przedszkola w zakresie stosowania nowatorskich metod z elementami doświadczania, eksperymentowania, umożliwiając wielokierunkowy rozwój naszych wychowanków przez działanie. Chcemy pomóc dzieciom  być lepszymi i bardziej uważnymi na wyzwania dzisiejszego świata pogrążonego w pandemii i konsumpcjonizmie, czy komputeryzacji. Pisząc ten autorski projekt założyliśmy kilka celów do zrealizowania: - nabycie doświadczenia w zakresie planowania i dostarczania inspirujących pomysłów na zajęcia edukacyjne w naturalnym środowisku przyrodniczym; - ukształtowanie u wychowanków postaw proekologicznych w zakresie zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym; - nabywanie opiekuńczego stosunku do świata przyrody; - rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku obcym wśród nauczycieli i dzieci.

            Realizacja projektu „Być częścią świata” to nie tylko zagraniczne wyjazdy mobilne, to szereg działań, planów i założeń do wdrożenia po powrocie. Będzie się wiele działo! Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach zdobędą bardzo cenną dla placówki wiedzę w obszarach zdiagnozowanych jako obszary poszerzenia kompetencji w naszym przedszkolu. Będziemy wdrażać uzyskaną wiedzę poprzez spotkania i szkolenia przeprowadzane przez uczestników mobilności na temat metod outdoorowych i wykorzystania j. angielskiego, opracujemy i wdrożymy program autorski "Gry i zabawy outdoorowe" w oparciu o wiedzę i materiały pozyskane podczas kursów. Będziemy realizować kolejne projekty na platformie eTwinning, angażować dzieci i ich rodziny w zajęcia terenowe, akcje, zbiórki, przeglądy o tematyce ekologicznej. Utworzymy "bank scenariuszy" zajęć o tematyce ekologicznej dostępny dla nauczycieli wszystkich placówek. To tylko niektóre założenia, a my już nie możemy się doczekać tych nowych inspiracji. Poznane metody i formy pracy oraz doświadczenia n-li różnych kultur europejskich wykorzystamy w naszym procesie edukacyjnym i będą dla nas odpowiednim kierunkiem kształcenia młodego pokolenia. Wiemy, że wpływ tych działań będzie zależał od całej społeczności przedszkolnej, dzieci oraz ważnych naszych partnerów jakimi są rodzice.

            Pedagogika outdoorowa to niezwykle pouczająca „przygoda”, która wyprowadza proces nauczania i uczenia się poza mury przedszkolnej sali by poznawać różne oblicza najbliższego środowiska. Poprzez kontakt z przyrodą chcemy kształtować człowieka wrażliwego, przyjaznego środowisku. Stwarzając warunki do doświadczalnego odkrywania otaczającej przyrody pokładamy nadzieję w dzieciach, bo one odgrywają ważną rolę w naszej przyszłości.  Zapraszamy Was wszystkich do tej przygody!

                                                                                                                    Zespół Erasmus+

Przedszkola Publicznego w Połańcu

Udział w programie Erasmus + w ramach którego realizujemy od 2019 nasz projekt „Otwieramy furtkę na świat” - „We open the window towards the world” zaowocował powstaniem projektu czytelniczego „One, two, three – story time for you and me”.

Projekt ten wykorzystuje metody i zabawy aktywizujące poznane podczas kursów metodyczno – językowych w szkole na Malcie i we Florencji. Realizacja projektu trwa cały rok, a raz w miesiącu dzieci zapoznają się z popularną bajką czytaną w języku angielskim.

We wrześniu 2021r. dzieci poznały historię bardzo głodnej gąsienicy „The very hungry Caterpillar”. Przygody tytułowej gąsienicy posłużyły jako motyw przewodni prowadzonych zajęć. Podczas których dzieci wzbogaciły swoje słownictwo w języku angielskim o: nazwy owoców, pokarmów, nazwy dni tygodnia, umiejętności liczenia i plastyczne.

Gąsienica Erazmus 2021

Program Erasmus + "We open the window towards the world" zamknęła trzecia grupa, która uczestniczyła w kursie "How to use tablets, educational apps and social media in your classroom" we Florencji. Nauczyciele z tej grupy poszerzyli swoją wiedzę na temat użytkowania laptopów, aplikacji edukacyjnych i mediów społecznościowych. Ponadto, mogli dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami technologicznymi oraz wykorzystaniem programów i aplikacji z innymi uczestnikami kursu pochodzącymi z różnych stron świata.
Karolina Dach
Marlena Kwapisz
Anita Wróbel

FLORENCJA1.jpg

 

florencja2.jpg

 

florencja3.jpg