Erasmus+

Erasmus + to program w którym bierze udział 9 nauczycieli z naszego przedszkola. Podczas trwania tego działania przeprowadziłyśmy kilka ważnych przedsięwzięć:

- Christmas Cracker - dzieci z grupy Słoneczka zaprezentowały pozostałym grupom i nauczycielom piosenkę "We wish you a Merry Christmas oraz przygotowały wraz z nauczycielami "cukierki" zawinięte w opakowanie przystrojone przez dzieci. Odważna dwójka dzieci ciagnęła za swój koniec cukierka - tak aby go rozerwać. Ze środka cukierka wydły "słone krakersy" - które zostały szybko spałaszowane przez pozostałe dzieci.

- Urodziny Kubusia Puchatka - rolę Kubusia Puchatka zagrała Ewelina Wojnarowska a dzielnym Tygryskiem była Marlena Kwapisz. Był tort, było "Happy Birthday", smakowanie miodziku na wafelku oraz superaśne zabawy z goścmi ze Stumilowego Lasu.

- działania w ramach projektu eTwinning "Super, fun coding":

Stworzyliśmy logo projektu wraz z naszym partnerem z Czech, zapoznaliśmy się z matą do kodowania, nauczyliśmy się kolorów "kubeczków do kodowania" w jezyku angielskim, piosenki na powitanie przed zajęciami z kodowania "Hello, hello" oraz podjęliśmy liczne wyzwania w ramach projektu wraz z pozostałymi partnerami.

 

- Postcard Callange - w ramach drugiego projektu eTwinning dzieliliśmy się wiedzą o naszych ojczystych krajach. Stworzyliśmy kartkę którą wysłaliśmy mailowo do naszych parterów, zaprezentowaliśmynasze barwy narodowe. Sluchaliśmy hymnów krajów współpracujących w ramach projektu:

 

pocztówka

pocztówka 2

 

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat,

w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.

Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niema 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

 

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filiami bierze udział w dwóch projektach:

- Postcard challange - poznanie innych krajów Unii Europejskiej: wymiania pocztówkowa oraz poznanie narodowych barw, hymnu, loklanych specjałów oraz nauka kilku słów w językach partnerskich;

- Super fun coding: rozbudzenie w najmłodszych dzieciach zamiłowania do kodowania poprzez proste zabawy.

W ramach programu Erasmus + nauczyciele z Przedszkola Publicznego

wraz z Filimi zachęcali dzieci do nauki języka angielskiego. Chcąc pokazać,

że nauka nie musi byc nudna zaprezentowali taniec Baby shark, 

który spotkał się z miłym przyjęciem publiczności. Nauczyciele wykazując się kreatywnością 

oraz humorem weszli w role członków rodziny rekiniej: M. Kwapisz - baby shark, A. Wróbel - daddy shark,

E. Wojnarowska mummy shark, M. Mikoda grandma shark, D. Golonka- grandpa shark.

altalt

altalt

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

  • 4 mln osób skorzysta z programu;
  • 2 mln studentów skorzysta z programu;
  • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
  • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • inne, nie należące do UE: Macedonia Północna,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.