„Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,

Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom...”

                  Gabriela Skrzypczak

            W mijającym roku szkolnym 2019/2020, Przedszkole Publiczne w Połańcu realizowało wiele działań w zakresie edukacji ekologicznej. Dzieci wspólnie z rodzicami zbierały: makulaturę, plastik, zużyte baterie i plastikowe zakrętki. Realizowany był również projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”, w którym udało się zaangażować całą społeczność przedszkolną do sprzątania zakątków Połańca. Bardzo owocna była współpraca z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Dzieci z grup 5,6-letnich miały możliwość uczestniczenia
w warsztatach ekologicznych i zapoznać się z funkcjonowaniem całego zakładu. Braliśmy udział
w konkursach: „Eko-Marzanna” oraz „Zbieraj - Wygrywaj”,  w którym grupa „Koniczynki”
 z Przedszkola Publicznego w Połańcu Filii Nr 2 zajęła II miejsce i otrzymała nagrodę – makietkę edukacyjną.

 

 „Ekologia w wierszu i piosence z Eneą” to kolejne wydarzenie, którego przesłaniem były ważne treści ekologiczne, pięknie wyrecytowane i wyśpiewane przez przedszkolaków.

Bardzo ważne jest by dziecku już w wieku przedszkolnym ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.  Dlatego, mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują
w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

We wszystkich tych akcjach wspierali nas: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, Ośrodek „Działaj Lokalnie” Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, Firma Polprzem” oraz Enea Elektrownia Połaniec, która ufundowała dzieciom z najstarszych grup przedszkolnych  piękne upominki. Dziękujemy.

f1

koniczynki

pp Kotki

pp słoneczka

ppSmerfy

Zapraszamy do obejrzenia występów artystycznych przedszkolaków, które są dostępne w linku:

https://www.youtube.com/watch?v=oqV4rrYeHqU&feature=youtu.be