Decyzją Rady Ministrów od 19.04.2021r.
przedszkola zostają otwarte.

Swoją działalność wznawia Przedszkole Publiczne w Połańcu 

wraz z Filią nr 1 oraz Filią nr 2.

 

Zapraszamy!