Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna,
a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie

Friedrich Rückert

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu wraz  Filią nr 1 i Filią nr 2 przystąpiły do konkursu plastycznego pt. „Poszukiwacze wiosny”, którego organizatorem był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Ta przygoda rozpoczęła się jeszcze przed przejściem placówki na nauczanie zdalne. W konkursie wzięły udział dzieci 5,6-letnie, które najpierw obserwowały przyrodę, odczuwały piękno budzących się barw, fotografowały ją, a potem przenosiły swoje spostrzeżenia na papier. Wychowawcy wśród wszystkich wytworów przedszkolaków wyłonili po jednej pracy z 5 grup, które zostały wraz ze zdjęciami autorów przesłane na adres organizatora drogą e-mailową. Komisja Konkursowa zadecydowała, że nagrodzi wszystkich uczestników konkursu – co było dla nas wspaniałą niespodzianką!

 

Organizatorzy konkursu wyróżnili naszą placówkę w szczególny sposób i dnia 29.04.2021r. przyjechali wręczyć nagrody naszym wychowankom. Goście w osobach: Pan Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Hałatkiewicz Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz Pani Anna Picheta-Oleś zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiegiego w Kielcach, okazali bardzo dużo sympatii naszym przedszkolakom. W tym radosnym wydarzeniu towarzyszył nam Pan Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, który był bardzo dumny z najmłodszych obywateli naszego miasta. Goście złożyli przedszkolakom serdeczne gratulacje i uhonorowali laureatów konkursu oraz wszystkie 5 grup medalami “Przyjaciel przyrody” oraz kolorowankami o żuku jelonku. Organizatorzy w ramach nagrody ufundowali także piękne krzewy, które wspólnie zasadzili z dziećmi w naszych ogrodach przedszkolnych.  Pomysł sadzenia roślin bardzo spodobał się dzieciom, które z uśmiechem na twarzach oraz dużym zaangażowaniem zabrały się do pracy. Działanie to odbyło się w przeddzień międzynarodowego dnia sadzenia drzew.   Podczas wizyty przedszkolaki wyraziły swoją radość z otrzymanych nagród a w ramach podziękowań zaprezentowały fragmenty programów artystycznych przygotowanych na XXI Przegląd Zespołów Przedszkolnych “Ekologia  w wierszu i piosence” oraz wręczyły pamiątkowe upominki.

Nasi wychowankowie na co dzień angażują się w segregację śmieci, dbają o czystość zieleni wokół placówki jak i całego otoczenia. Jesteśmy pewni, że zasadzone krzewy będą wspaniale zaopiekowane przez dzieci i kolejne pokolenia będą podziwiać nasze bajeczne ogródki. To nasze dzieci będą kiedyś sadzić drzewa i ratować Ziemię przed zniszczeniem – pokażmy im jak można to robić… Pomóżmy im być lepszymi i bardziej uważnymi na wyzwania dzisiejszego świata.

A. Kaniszewska

B. Mika

pp 3

f1 3

f2 3