Zmiana stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Połańcu
wraz z filiami


Informujemy Rodziców, iż za zgodą organu prowadzącego
 od dnia 1.04.2022r.

ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej 

z kwoty 6,00 zł na kwotę 7,00 zł

 

- śniadanie – 1,75 zł

- obiad – 3,50 zł

- podwieczorek – 1,75 zł   
 
Podniesienie opłaty wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych. Dzieci w przedszkolu korzystają z trzech posiłków, które są odpowiednio zbilansowane kalorycznie. Stawka obecnie obowiązująca nie wystarcza na zakup wszystkich potrzebnych produktów żywnościowych.