Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Przedszkola Publicznego w Połańcu
została umieszczona w wejściu budynku każdego przedszkola.

Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 jest podpisanie przez rodzica kandydata
WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
do danego przedszkola do dnia 12.04.2022r.
w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1.

Nie podpisanie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją

z miejsca w danym przedszkolu dla dziecka.