Ogłoszenie!

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 50 zł

- można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

w Banku Spółdzielczym.

Nr konta: 08 9425 0008 0000 0563 2004 0003

I rata 25 zł do 30 listopada 2011

II rata 25 zł do 30 stycznia 2012