Ogólnopolska konferecja w Połańcu - 19 maj 1012r.

"Nie ma dzieci - są ludzie..." J. Korczak 

alt

 

   W połanieckim CKiSz w ramach obchadów Roku Janusza Korczaka odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod hasłem "Pedagogika miłości Janusza Korczaka". Patronat nad konferencją objęła Pani Małgorzata Muzoł - świętokrzyski kurator oświaty. Pomysłodawcą było Przedszkole Publiczne w Połańcu. W konferencji wzięli udział dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i przedstawiciele jednostek samorządowych z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i śląskiego. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna, pt. "Życie i twórczość Janusza Korczaka" przygotowana przez Beatę Mikę, Ewelinę Wojnarowską, Katarzynę Nowińską, Ewelinę Sałatę, Michalinę Sowę oraz grupę uczniów z PSP i Zespołu Szkół w Połańcu pod kierunkiem Urszuli Żurawskiej. O zastosowaniu w praktyce metod J. Korczaka mówiła Natalia Nalepa z Przedszkola Publicznego. Jacek Zalewski prezes Stowarzyswzenia na Recz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola", wygłosił referat "Prawa dziecka do tolerancji". Komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju Marek Wróbel zapoznał z efektami programu "SMokuś w służbie dzieciom". Podczas konferencji został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Korczak w oczach dziecka".  W kategorii klas IV - VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła Katarzyna Gradkowska z PSP w Zrębinie. Drugą nagrodę jurorzy przyznali Karolinie Staniszewskiej z Ruszczy, a trzecią Kamili Gradkowskiej ze Zrębina. Wyróżnienie otrzymała Anna Mrówka z PSP w Ruszczy. W kategorii gimnazjum zwyciężyła Katarzyna Pluta z placówki w Połańcu. Drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Martyna Płocharczyk, a trzecie Dawid Juszczyński z gimnazjum w Ruszczy. Wyróżnienie otrzymał Piotr Sznajder z Połańca. Na zakończenie dzieci z połanieckich przedszkoli zaprezentowały programy artystyczne. Grupa "Leśne Ludki" z naszego przdszkola Wszyscy goście ponadto mieli możliwość zwiedzić nasze placówki i zapoznać się z ich dorobkiem. 

alt

alt

alt

ZAPRASZAMY DO GALERII