Aktualności

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” informujemy rodziców o możliwości złożenia wniosku na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klasy I-III i V szkoły podstawowej, klasy I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Wyprawka szkolna 2013/2014

"Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy,
Bo my ,,sześciolatki” do szkoły idziemy.
Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile,
Kiedy na zabawie dni mijały miłe". 

    19.06.2013r. przyszedł czas na ostatni już w przedszkolu występ starszaków, które pożegnały się ze swoimi paniami i młodszymi kolegami, prezentując przygotowany program artystyczny. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami.  Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor A. Kaniszewska wręczyła każdemu starszakowi dyplom ukończenia przedszkola oraz pamiątkową książkę i tabla ze zdjęciami. 

alt

   18 czerwca dzieci z grup „Leśne ludki” oraz „Kotki” odwiedziły uznanego, miejscowego rzeźbiarza pana Józefa Regułę. Przedszkolacy zapoznali się z wystrojem domu oraz pracowni rzeźbiarskiej. Podziwialiśmy zatem rzeźby, płaskorzeźby, różnej wielkości, o różnej tematyce przedstawiające m.in. kulturę oraz zwyczaje polskich Żydów, prace o tematyce sakralnej, anioły i ptaki. 6 latkom artysta zaprezentował również swoje umiejętności rzeźbiarskie, z zainteresowaniem dzieci słuchały także opowieści o powstawaniu dzieł. Kto wie, może w przyszłości niejeden przedszkolak zainspirowany pracami oraz opowieścią zostanie słynnym artystą.

alt

   W poniedziałkowe popołudnie 17.06.2013r. odbył się długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci FESTYN RODZINNY pod hasłem "Mamo, Tato pobaw się ze mną". Festyn rozpoczął się rozstrzygnięciem konkursu rodzinnego "Wiersz o Połańcu". Najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami dumnie recytowali wiersze o naszym pięknym mieście i jego licznych atrakcjach. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nie zabrakło również nagród, z których dzieci cieszyły się najbardziej.

 alt

   Do trzech razy sztuka. 12.06.2013r. Słoneczkom udało się w końcu pojechać na upragnioną wycieczkę do Kurozwęk. W Połańcu jeszcze trochę padało, a w Kurozwękach słońce. To nagroda za to, że nikt nie płakał za rodzicami i na twarzach dzieci zagościł uśmiech. Po zjedzeniu pysznych kanapek na łonie natury wycieczkowicze zwiedzili Mini ZOO. Z radością podziwiali lamy, osły, strusie, dziki i wiele innych ciekawych zwierząt. Największą atrakcją jednak okazała się wyprawa na tzw. "safari bizon". Maluchy z wielkim zaciekawieniem podziwiały stada bizonów amerykańskich pasące się na pastwiskach. Nasze dzielne maluszki zmęczone, ale i bardzo zadowolone wróciły do przedszkola. I już czekają na następną wycieczkę :)

alt

Podkategorie