Aktualności

DNIA 02.10.2012R. (WTOREK)

DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA WEZMĄ UDZIAŁ W „ŚWIĘCIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

NA DZIAŁKACH „RELAKS” W POŁAŃCU

alt

alt

Dnia 28.09.2012 roku dzieci z grup: „Leśne Ludki”

pojadą Rytwian zwiedzać „Pustelnię Złotego Lasu”.

 

Występy dzieci z grupy „Leśne Ludki"


podczas akcji „Witaj szkoło” odbędą się w Galerii Połanieckiej

30 września 2012r. o godz. 1530

alt

Zajęcia z języka angielskiego

będą odbywały się

w grupach: „Smerfy" i "Leśne Ludki"

w każdą środę w godz. 1400 – 1500

w grupie "Kotki"

w każdy czwartek w godz. 1400 – 1500 .

Zajęcia są bezpłatne jedynie rodzice opłacają za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
(1,35 – za godzinę lub 1,20 – jeśli rodzic pobiera zasiłek rodzinny).

 

Prosimy o zapisywanie dzieci u nauczycieli w grupie.

Zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się
w naszym przedszkolu

dnia 11.09.2012r. /wtorek/ o godz.16:00

Plan zebrania

 

 • Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola.
 • Informacja na temat udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w przedszkolu
 • Informacja na temat sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.
 • Prezentacja ofert nauki języka angielskiego i zajęć z rytmiki. Wybranie przez rodziców poszczególnych ofert.
 • Zapoznanie z wariantem ubezpieczenia dzieci.
 • Omówienie Regulaminu Rady Rodziców.
 • Zapoznanie z regulaminem wnoszenia przez Rodziców opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
 • Zapoznanie rodziców: z podstawą programową wychowanie przedszkolnego, regulaminem przedszkola, rocznym planem pracy, statutem przedszkola, programem wychowania przedszkolnego i edukacyjnymi programami własnymi.
 • Sprawy różne.
 • Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach.
 • Spotkanie z przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup wybranymi w drodze głosowania w celu wyboru Zarządu Rady Rodziców.

 

Ze względu na ważne sprawy poruszane podczas zebrania prosimy wszystkich rodziców o przybycie.