Aktualności

Bogata, różnorodna i zaskakująca – taka jest nasza przyroda. A wśród jej wytworów możemy znaleźć prawdziwe skarby, o które powinien dbać każdy z nas. Inicjacja każdego przyjaciela przyrody rozpoczyna się w najbliższym środowisku dziecka, czyli w domu i przedszkolu. To tu dzieci poznają pierwsze nazwy zwierząt, roślin czy zjawisk atmosferycznych, dostrzegają piękno otaczającego je świata. Tematyka dotycząca ochrony środowiska naturalnego realizowana jest na wszystkich etapach edukacji. W zależności od wieku odbiorców przybiera ona różne formy – w Przedszkolu Publicznym w Połańcu od 21 lat odbywa się Przegląd Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w wierszu i piosence”.

 W tym roku wspólnie z Eneą Elektrownia Połaniec realizujemy projekt „Połanieckie przedszkolaki o przyrodę dbają, ogródki zakładają i okolicę z Eneą sprzątają”, a XXI Przegląd Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w wierszu i piosence” jest trzecim ostatnim działaniem. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wszystkie grupy, które zgłosiły chęć udziału w Przeglądzie, wystąpiły przed kamerą, zaś nagranie z występów jest udostępnione w formie linku podanym poniżej i zachęcamy do obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5WWm_16aW8

  https://www.youtube.com/watch?v=-Q1ZpU2Rgeg

 

XXI PRZEGLĄD zespołów przedszkolnych 2 1

 

Oto link, miłego oglądania:   https://www.youtube.com/watch?v=Q5WWm_16aW8

                                              https://www.youtube.com/watch?v=-Q1ZpU2Rgeg

Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna,
a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie

Friedrich Rückert

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu wraz  Filią nr 1 i Filią nr 2 przystąpiły do konkursu plastycznego pt. „Poszukiwacze wiosny”, którego organizatorem był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Ta przygoda rozpoczęła się jeszcze przed przejściem placówki na nauczanie zdalne. W konkursie wzięły udział dzieci 5,6-letnie, które najpierw obserwowały przyrodę, odczuwały piękno budzących się barw, fotografowały ją, a potem przenosiły swoje spostrzeżenia na papier. Wychowawcy wśród wszystkich wytworów przedszkolaków wyłonili po jednej pracy z 5 grup, które zostały wraz ze zdjęciami autorów przesłane na adres organizatora drogą e-mailową. Komisja Konkursowa zadecydowała, że nagrodzi wszystkich uczestników konkursu – co było dla nas wspaniałą niespodzianką!

                W Przedszkolu Publicznym w Połańcu wraz z Filiami wspólnie świętowaliśmy urodziny Fryderyka Froebla podczas Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego trwającego od 17.03. – 21.04.2021r. Co tydzień Zespół Froebel z Lublina przesyłał do przedszkola zróżnicowane, kreatywne zadania do wykonania, dostosowane do każdej grupy wiekowej. Działania stwarzały wiele sytuacji edukacyjnych wpływających na budowanie pozytywnej samooceny dzieci a także wspierały myślenie twórcze i rozwój kreatywności u przedszkolaków.