Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski

informuje,

że w oparciu o szeroko przeprowadzone konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych i żłobka,

pracownikami tychże placówek oraz rodzicami dzieci została wypracowana zgodna decyzja

w sprawie zawieszenia działalności tych placówek

od 6.05.2020r. do dnia 15.05.2020r. z możliwością zmiany tego terminu.

Powyższa decyzja została wypracowana w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną

i w obawie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Przysługuje on również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

chłopak w masce

Rząd umożliwił od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych. 


Uwaga! Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.


Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, pozostanie zamknięta, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek będzie przysługiwał również w przypadku, gdy np. żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

 

„Każdy ma coś, co może dać innym”… B. Bush

 

       29 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 2011r. Przedszkole Publiczne  w Połańcu chętnie włączyło się do akcji, której celem jest promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy. Kiedy dzieci mogą bezpiecznie zostać w domu, są ludzie, którzy ciężko codziennie pracują, a my chcieliśmy im za to serdecznie podziękować. Dziecięce serduszka są najszersze i chętnie wspierają tych, którzy dbają o nasze zdrowie, bezpieczeństwo, starają się o to, żeby nic nam w domu nie zabrakło i tych, z którymi nie mogą się spotykać. 

Pismo Burmistrza 2

Pismo Burmistrza 1