Aktualności

Przedszkolaki zielone ogródki zakładają i wspólnie o nie dbają!

        Drugim przedsięwzięciem wspieranym przez Eneę, w którym przedszkolaki wzięły udział to zakładanie zielonych ogródków, które zagościły przed budynkami naszych trzech placówek. Działanie to było realizowane w dniach 22-23.04.2021r.
W drewnianych skrzyniach przy aktywnym udziale dzieci, powstały zielone ogródki:

  • Ziołowy - z miętą, melisą, rozmarynem, bazylią, oregano, szczypiorkiem, rukolą, tymiankiem i kolendrą.
  • Kwiatów polnych – z łąkowymi kwiatami miododajnymi.
  • Kwiatów ozdobnych – z bratkami, daliami, lobelią i stokrotkami.

       Dzieci same wykonywały prace ogrodowe oraz siały i sadziły rośliny. Radość przyniosła przedszkolakom obserwacja naturalnego cyklu wzrostu rośliny a także możliwość opiekowania się nimi. Powstały wspaniałe, kolorowe i pachnące ogródki! Działanie to pozwoli doskonalić umiejętności takie jak samodzielność, odpowiedzialność, wzrost samooceny u dzieci poprzez sadzenie i opiekowanie się roślinkami.

„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,

 zależy od każdego z nas.”

                                          (Florian Plit)

 "Przedszkolaki o przyrodę dbają i z Eneą okolicę sprzątają"    

       

Dzieciom i pracownikom z Przedszkola Publicznego w Połańcu bardzo bliska jest ochrona środowiska. Od wielu lat cała społeczność przedszkolna aktywnie włącza się w różne akcje i przedsięwzięcia na rzecz otaczającej nas przyrody.

 W tym roku przy wsparciu Enei Elektrowni Połaniec zaplanowano do realizacji trzy działania proekologiczne, w których udział wezmą dzieci z połanieckich przedszkoli oraz przedszkolaki z Ruszczy, Zrębina, Oleśnicy i Pacanowa.

Decyzją Rady Ministrów od 19.04.2021r.

przedszkola zostają otwarte.

Swoją działalność wznawia Przedszkole Publiczne w Połańcu

wraz z Filią nr 1 oraz Filią nr 2.

 

Zapraszamy!

UWAGA – decyzją Premiera i Ministra Zdrowia

przedszkole będzie zamknięte do 18.04.2021r.

1) Przypominamy, że obecnie z opieki przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN mogą korzystać:

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

2) Rodziców, którzy spełniają te kryteria i są zainteresowani posłaniem dziecka
do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny: 158650916, następnie należy złożyć WNIOSEK przez Rodzica o miejscu zatrudnienia.

3) Dyżur opiekuńczy dla dzieci uczęszczających do przedszkola realizowany jest
w Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia nr 1, ul. Żapniowska 1.

4) Da pozostałych dzieci w dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową i odczytywania e-mailów od wychowawców i korzystania z materiałów, które proponujemy.

Rodzice mogą również korzystać z zasiłku opiekuńczego (dzieci do lat 8).

Prosimy o wytrwałość i wyrozumiałość.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska