Aktualności

Zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się
w naszym przedszkolu

dnia 11.09.2012r. /wtorek/ o godz.16:00

Plan zebrania

 

 • Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola.
 • Informacja na temat udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w przedszkolu
 • Informacja na temat sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.
 • Prezentacja ofert nauki języka angielskiego i zajęć z rytmiki. Wybranie przez rodziców poszczególnych ofert.
 • Zapoznanie z wariantem ubezpieczenia dzieci.
 • Omówienie Regulaminu Rady Rodziców.
 • Zapoznanie z regulaminem wnoszenia przez Rodziców opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
 • Zapoznanie rodziców: z podstawą programową wychowanie przedszkolnego, regulaminem przedszkola, rocznym planem pracy, statutem przedszkola, programem wychowania przedszkolnego i edukacyjnymi programami własnymi.
 • Sprawy różne.
 • Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach.
 • Spotkanie z przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup wybranymi w drodze głosowania w celu wyboru Zarządu Rady Rodziców.

 

Ze względu na ważne sprawy poruszane podczas zebrania prosimy wszystkich rodziców o przybycie.

Od 22 sierpnia 2012 r.

zapraszamy wszystkich Rodziców

o podpisywania umów cywilno-prawnych,

które będą obowiązywały od 1 września 2012 roku.  

Umowy można podpisać w sekretariacie przedszkola

przy ul. Madalińskiego 1

 

WYPRAWKA 6-  latka grupa „Leśne Ludki”

W poniedziałek 25 czerwca 2012r. w grupie Słoneczka odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod hasłem "Bezpieczne wakacje". Celem zajęć było uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie mogą je spotkać latem podczas pobytu nad morzem.

alt

Przedszkolaki dobrze wiedzą, jak ważna jest segregacja śmieci dla naszego środowiska i poczuwają się do obowiązku przestrzegania tej zasady. Dlatego też już kolejny rok mali ekoloczy z naszej placówki wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w zbiórce surowców wtórnych. Najbardziej zasłużeni dostali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy :) 

 

alt

Podkategorie