Aktualności

   25 czerwca grupy „Kotki” oraz „Leśne Ludki” zwiedziły nowoczesny obiekt jakim jest kryta pływalnia Delfin. Dzieci poznały pomieszczenia znajdujące się w budynku, miały też okazję zbadać temperaturę wody w dużym odkrytym basenie usytuowanym obok pływalni na okres letni. Zachęcamy dzieci do aktywnego a zarazem przyjemnego spędzenia czasu wolnego na basenie, gdzie wszyscy mogą czuć się bezpiecznie dzięki zatrudnionym tam wykwalifikowanym ratownikom.

alt

   Dzieci z naszej placówki to mali ekolodzy. Przez cały rok zbierały oraz segregowały surowce wtórne: plastik, puszki, makulaturę, szkło oraz baterię. Najwięksi zbieracze zostali wyróżnieni dyplomami oraz otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy wszystkim przedszkolakom oraz ich rodzicom za aktywny udział i ogromne zaangażowanie w zbiórke surowców wtórnych. 

alt

GRUPA MOTYLKI

   W piątek 21 czerwca grupa „Kotki” wybrała się na wycieczkę do lokalnego sklepu zoologicznego. Na miejscu czekał na nas pan sprzedawca, który miło nas powitał i zapoznał ze zwierzętami znajdującymi się w sklepie. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły klatki z gryzoniami: chomikami, świnkami morskimi oraz królikami. Dużą ciekawość wzbudziły także akwaria wypełnione najróżniejszymi rybami i roślinami. Przedszkolaki z zainteresowaniem obejrzały różne akcesoria niezbędne właścicielom zwierząt, jak karma, klatki, witaminy, zabawki, miski oraz smycze. Wizyta w sklepie zoologicznym upłynęła nam bardzo miło i była pouczającym doświadczeniem. Dziękujemy właścicielowi sklepu za miłe przyjęcie przedszkolaków i możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami!!!

alt

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ :)

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” informujemy rodziców o możliwości złożenia wniosku na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klasy I-III i V szkoły podstawowej, klasy I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Wyprawka szkolna 2013/2014

"Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy,
Bo my ,,sześciolatki” do szkoły idziemy.
Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile,
Kiedy na zabawie dni mijały miłe". 

    19.06.2013r. przyszedł czas na ostatni już w przedszkolu występ starszaków, które pożegnały się ze swoimi paniami i młodszymi kolegami, prezentując przygotowany program artystyczny. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami.  Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor A. Kaniszewska wręczyła każdemu starszakowi dyplom ukończenia przedszkola oraz pamiątkową książkę i tabla ze zdjęciami. 

alt