Aktualności

PLAN WYCIECZKI

 

000 Wycieczka 2022

845         – zbiórka w przedszkolu;

850         – wyjazd

930             – przyjazd do Rzędowa

940 – 1040 – udział w warsztatach ekologicznych w Regionalnym

 Centrum Edukacji Ekologicznej:

1040  – wyjazd z Rzędowa

1120  – powrót do przedszkole na obiad

 

Prosimy rodziców o odpowiednie ubranie dzieci 

oraz zaopatrzenie je w napój niegazowane i  herbatniki.

Każdy rodzic musi podpisać zgodę na wyjazd dziecka

u nauczycielki w poszczególnych grupach.

ZMIANA miejsca2

„ Aby piękny był nasz świat,

nawet gdy masz mało lat,

żyj na co dzień ekologicznie,

wtedy wokół będzie ślicznie „

25.04.2022 r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu  uczestniczyły w Akcji Sprzątania Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. Działanie zorganizowaliśmy w ramach partnerstwa społecznego w grupie Enea pt. „Przedszkolaki o przyrodę dbają, ogródki zakładają i z Eneą okolicę sprzątają. Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać „Naszą Ziemię. Inicjatywa ta ma na celu promowanie idei dbania o przyrodę, inicjowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania świata oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.  Udział w akcji został poprzedzony zajęciami dydaktycznymi, które przybliżyły dzieciom tematykę ekologii, segregacji śmieci i recyklingu.  

W naszym Przedszkolu na co dzień starannie dbamy o segregację odpadów, czystość pomieszczeń jak i samego otoczenia. Przestrzegają tej zasady tak dorośli jak i dzieci. Jednak   w tych wyjątkowych dniach nasze Przedszkolaki  w atmosferze emocjonalnego zaangażowania, zaopatrzone w worki foliowe i rękawice ochronne włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie wokół przedszkola. Dzięki aktywnej postawie dzieciom udało się zebrać dużo worków śmieci. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków.

Przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę. Jesteśmy przekonani, że udział naszych wychowanków w akcji Sprzątania Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nasze wspólne dobro. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry i to my dorośli powinniśmy pokazywać dzieciom, jak ważne jest dbanie o naszą planetę.

Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

        Bożena Laska

Realizując  założenia Rocznego planu  pracy przedszkola „ Przedszkolak bliżej natury”, we wszystkich grupach przedszkolnych zostały założone wiosenne kąciki przyrody. W ich tworzenie zostały zaangażowane całe rodziny. Rodzice pomogli w dostarczeniu ziemi, pojemników, nasion i sadzonek roślin. Pod okiem wychowawców rozpoczęły się prace ogrodnicze. Dzieci z wielkim zapałem napełniały pojemniki ziemią, następnie sadziły główki cebuli, korzeń pietruszki, siały nasiona owsa, rzeżuchy i fasoli.  Zostały posiane mieszanki kwiatów jednorocznych, w celu przygotowania rozsady, którą dzieci samodzielnie wysadzą w  ogrodzie przedszkolnym. Zgromadzone zostały sadzonki roślin miododajnych: koniczyna biała, melisa lekarska, kocimiętka, orlik i żywokost lekarski.

skrzaty

Tworząc wiosenne kąciki dzieci, poszerzały swoją wiedzę przyrodniczą. Poznały nazwy roślin, warunki jakie są potrzebne do ich wzrostu, sposoby pielęgnacji oraz znaczenie roślin w zachowaniu zrównoważonego ekosystemu. Dowiedziały się, że to człowiek jest odpowiedzialny za świat przyrody i że należy podejmować wszelkie działania w celu zapobiegania jego degradacji.

Dopełnieniem prac ogrodniczych było wyeksponowanie efektów pracy w pomysłowych aranżacjach.  W ich tworzeniu dzieci wykazywały się dużą kreatywnością, entuzjazmem i zaangażowaniem. Pozwoliło im to na dzielenie  się swoimi  inspiracjami z rówieśnikami.

Praca w grupie, oprócz wrażeń estetycznych, dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych emocji t.j: uczucia radości, zainteresowania i entuzjazmu, a przede wszystkim poczucia dumy i satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy.

Podjęte działania mają za cel wykształcić w dziecku cechy  człowieka  świadomego -rozumiejącego znaczenie dbania o środowisko przyrodnicze dla życia współczesnego społeczeństwa i przyszłych pokoleń oraz człowieka wrażliwego i odpowiedzialnego za podejmowane przez siebie decyzje i działania na rzecz ochrony przyrody.

Mirosława Gad