Aktualności

W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązującymi od 1 września 2020r.” oraz wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) oraz deklaracji (załącznik nr 2).

Dzięki tym dokumentom będziemy mieli aktualne i niezbędne informacje od Państwa na temat potrzeb dzieci uczęszczających do naszych placówek. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola do 27 sierpnia 2020r. (czwartek): wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1 lub przesłanie skanu dokumentów drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy o respektowaniu wytycznych  zawartych w procedurach a w szczególności:

  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
  • Do placówki przyprowadza dziecko tylko jeden rodzic z zachowaniem środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego 2m).
  • W szatni przedszkolnej jednorazowo może przebywać 8 rodziców. Pozostali muszą oczekiwać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Gdy dziecko będzie przejawiać objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka) zostanie odizolowane w bezpiecznej odległości (minimum 2 m) od pozostałych osób i będzie oczekiwało z opiekunem na odebranie go przez rodziców lub osoby upoważnionej.
  • Powiadomiony rodzic o objawach chorobowych dziecka zobowiązany jest w przeciągu 30 minut odebrać dziecko z przedszkola.
  • Rodzic zobowiązany jest przekazać informację do przedszkola na temat wyników diagnozy lekarskiej w celu ewentualnego zastosowania procedur bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli dziecko będzie odbierała inna osoba dorosła niż rodzice należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka (załącznik w dokumentach).

Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie i podpisanie Informacji o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu (załącznik w dokumentach).

Harmonogram spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych zostanie zamieszczony na stronie przedszkola oraz wyślemy Rodzicom drogą e-mail.

Z poważaniem

Anna Kaniszewska

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU obowiązujące od 1 września 2020 roku.

OŚWIADCZENIE

Deklaracja Rodziców związana z uczęszczaniem dziecka

Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszlola 

Przedszkole rysunek

 

Drodzy Rodzice!

Od 1 września po długich wakacjach nasze placówki przedszkolne w Połańcu rozpoczynają swoją działalność w pełnym wymiarze. Wszyscy mamy świadomość, że nasza praca będzie odbywała się w szczególnych warunkach ponieważ nadal w naszym kraju istnieje zagrożenie epidemiczne. Dla nas najważniejszym zadaniem jest stworzenie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków do działania. W placówkach będą obowiązywały zasady i procedury bezpieczeństwa, które będą musieli przestrzegać pracownicy, rodzice/opiekunowie prawni/ oraz wychowankowie.

Do 21 sierpnia 2020r. wszystkie informacje na temat funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii oraz niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć, aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola od 1 września 2020r. będą udostępnione na stronie internetowej naszej placówki (www.przedszkola.polaniec.pl) oraz zostaną wysłane drogą e-mail do wszystkich Rodziców.

Po 25 sierpnia 2020r. dla dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną zorganizowane będą krótkie spotkania adaptacyjne – (1 rodzic i dziecko) z nauczycielami.

Listy dzieci z podziałem na grupy zamieszczone będą na stronie internetowej naszego przedszkola w dniu 19 sierpnia 2020r.

Zebrania grupowe odbędą się na początku września, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje od wychowawców.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska

Miłego odpoczynku

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy,

aby tegoroczne wakacje były słoneczne i pogodne,

pozbawione trosk i pełne niezapomnianych wrażeń!

 Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się 

zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach.

 

Dyrekcja i Pracownicy 

Przedszkola Publicznego w Połańcu wraz z Filiami

Kochani Rodzice!

Pragniemy wyrazić Wam nasze podziękowanie

 za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania,

mobilizowanie swojego dziecka

do wykonywania ćwiczeń, zadań,

 utrwalających dotychczasową

wiedzę i umiejętności,

 a także za pomoc umożliwiającą dalszą realizację

podstawy programowej.

Obecna, trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa,

 jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem,

dlatego tym bardziej dziękujemy za zrozumienie i wzajemną życzliwość.

Prezentacja1

Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli nam spotkać się

w normalnych warunkach we wrześniu.

Prosimy  w sierpniu śledzić na bieżąco informacje

 zamieszczane na naszej stronie internetowej.

 

Dyrekcja i nauczyciele

Przedszkola Publicznego w Połańcu wraz z Filiami