Aktualności

Dnia 25.03.2022 (piątek) od godz. ok. 1200


 będą robione w naszym przedszkolu: sesja plenerowa „Wiosna” +grupowe  w cenie 45 zł.

Seria zdjęć składa się z trzech różnych ujęć w formacie 15x21 + zdjęcie grupowe

Zdjęcia będą robione wszystkim dzieciom.

Zakupić zdjęcia będą mogli tylko chętni rodzice.

 PLAKAT WERSJA FACEBOOK WWW1

Dnia 17.03.2022r. w budynku połanieckiego przedszkola odbyło się podsumowanie realizacji projektu „We open the window towards the world” Program ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas trwania naszego przedsięwzięcia obejmował 01.09.2019 r. - 31.03.2022 r. Mobilność edukacyjną zrealizowało 9 nauczycieli: Dorota Golonka – koordynator projektu, Beata Mika, Paulina Mazur,  Anna Kaniszewska, Ewelina Wojnarowska, Dorota Rzepka, Anita Wróbel, Marlena Kwapisz, Karolina Dach.

 DSC0931

Uroczystość otwarła i poprowadziła, Pani Anna Kaniszewska Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu. Powitała honorowych gości: Sekretarza Gminy Panią Bogumiłę Niespodziewaną,  Panią księgową SCUW Katarzynę Hylę, Pana Mariusza Zyngiera - ambasadora programu Leonardo da Vinci, dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców i nauczycieli. Część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków uświetniła i uatrakcyjniła spotkanie. Dzieci zaprezentowały odrobinę kultury maltańskiej oraz włoskiej, a publiczność gromkimi brawami i uśmiechem nagradzała małych artystów. Podczas spotkania zaprezentowano przebieg i efekty naszego przedsięwzięcia w postaci profesjonalnej prezentacji multimedialnej, którą omówiły Panie: A. Kaniszewska, E. Wojnarowska, D. Golonka.

W piątek, 25 lutego 2022r. w ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej
w gminie Łubnice odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Działaj Lokalnie 2021r.” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Aktywizacji i Rozwoju.

274973815 350865926918722 1490446545614336915 n

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście z powiatu staszowskiego w tym grantobiorcy 9 edycji programu „Działaj Lokalnie” oraz włodarze poszczególnych gmin wraz ze starostą staszowskim panem Józefem Żółciakiem.

Nasza gmina otrzymała 3 dotacje na realizację swoich działań między innymi wśród nich znalazło się Przedszkole Publiczne w Połańcu. Delegacja
w składzie E. Wojnarowska, A. Cieślik, B.  Gołyska oraz A. Bujakiewicz reprezentowały naszą placówkę. Koordynatorki projektu podsumowały poszczególne etapy naszego projektu pt. „Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje”. Na ręce prezesa fundacji pani Magdalenie Marynowskiej złożyły prezent od przedszkolaków w postaci ekologicznego drzewka w ramce oraz podziękowały za współpracę.

Wiele satysfakcji i radości sprawiła wszystkim uczestnikom projektu realizacja czterech ciekawych działań. Ogromne podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom, uczestnikom projektu, Nadleśnictwu Staszów, Enea Elektrowni Połaniec oraz Stowarzyszeniu Działaj Lokalnie. Dzięki realizacji projektu przedszkole zyskało ozonator powietrza oraz fundusze na nagrody dla dzieci.

Realizując ten projekt pokazaliśmy całej społeczności przedszkolnej jak ważne dla życia człowieka jest środowisko naturalne i tylko od nas zależy czy jego zasobami będą mogły cieszyć się następne pokolenia. Cytując uniwersalne przesłanie Sokratesa ,,Wiem że nic nie wiem” zdajemy sobie sprawę że mimo posiadanego doświadczenia ,,człowiek uczy się przez całe życie”.

Beata Gołyska

274950816 1126808088159371 3916355988931794642 n

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Połańcu wraz z filiami. Przedsięwzięcie zainicjował zespół zadaniowy Erasmus, który realizuje projekt pt. „We open the window towards the world” w ramach Akcji  Mobilności Edukacyjnej Erasmus+.

Głównym celem konkursu było rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci oraz rozbudzanie zainteresowań poezją anglojęzyczną. Natomiast jego zadaniem było zaprezentowanie i nagranie wiersza o tematyce przyrodniczej (związanej z czterema porami roku) w języku  angielskim.

Komisja oceniająca postanowiła nagrodzić wszystkie 10 grup biorących udział w konkursie, ponieważ występy przedszkolaków okazały się bardzo atrakcyjne i pomysłowe. Dnia 1.03.2022r. wręczenia nagród i dyplomów dokonała Pani Anna Kaniszewska Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu, kierując słowa uznania i gratulacje do dzieci i nauczycieli. Zgłoszone prezentacje wierszy wzbogacane były elementem ruchu, rekwizytem, strojem, mimiką, gestem scenicznym czy podkładem muzycznym – jesteśmy zachwyceni kreatywnością i talentem dzieci.

Filmik zawierający prezentację recytowanego przez grupę wiersza  zamieściliśmy w linku:

https://youtu.be/TCZjqtIUw4g

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim grupom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie. Nasze nowe doświadczenie z pewnością powielimy w przyszłości.

Zespół zadaniowy Erasmus