Aktualności

oo.Plakat Ekologia 2022

Ze względu na  wprowadzenie  stopnia alarmowego 

„POKAZ BANIEK MYDLANYCH”

u zostaje przełożony na 18.05.2022r.

Dzieci pojada do Przedszkola Publicznego w Połańcu Filia nr 1 

Cena wstępu 4,00 zł

– prosimy o wpłacanie u wychowawców.

Ze względu na wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO)

na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

od dnia 16.04.2022r. do dnia 30.04.2022r.

 wprowadzamy zakaz wstępu do naszej placówki, osobom postronnym.

 

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

pozdziękowanie zbiórka 2022