Kącik dla rodziców

Rodzice często słyszą radę: „nagradzaj dziecko za dobre zachowanie”, ale słowo „nagroda” może być mylące. Jest wiele rodzajów nagród – od pochwały, poprzez nową zabawkę, do specjalnego traktowania.

 

Jak używać różnych rodzajów nagród?

 

 

 
Apel Twojego Dziecka!
JANUSZ KORCZAK
 

 
10 PRÓŚB NADPOBUDLIWEGO DZIECKA
 
 
1. Pomóż mi skupić się na jednej czynności.
Proszę ucz mnie także poprzez zmysł dotyku. Potrzebuję, abyś poprowadził mnie za rękę.

alt

Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 
Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.
                                         
                                     Marcin Brykczyński