Kącik dla rodziców

W wieku przedszkolnym wyraźny jest wzrost sprawności motorycznej. Dziecko doskonali ruchy, a proste ruchy łączą się w nowe kombinacje charakteryzujące się coraz większą harmonią, płynnością i rytmicz­nością. „Głód ruchu” charakterystyczny dla tego wieku powoduje, że dziecko jest pełne energii, aktywne. Aktywność dziecka w tym wieku jest głównie ukierunkowana na zabawę i to w zabawie dokonuje się przede wszystkim jego rozwój - zarówno motoryczny, jak i poznawczy, społeczny oraz emocjonalny. Zabawa wraz z rozwojem dziecka rów­nież ulega przekształceniu - od zabawy na seriodo zabawy na niby, rozwijającej wyobraźnię, i od swobodnej zabawy tematycznej do zaba­wy w role i zabawy z regułami, przygotowujących dziecko do pójścia do szkoły i uczenia się pod kierunkiem dorosłego, a więc akceptowa­nia i respektowania wprowadzanych zasad.

Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym

 

 

Zapobieganie agresywnym zachowaniom dzieci

 

 

Źródła agresji człowieka są złożone a literatura poświęcona problematyce agresji wskazuje na niezwykłą złożoność zjawiska.

Przyjmuje się ,że agresją czy zachowaniem agresywnym jest każde zamierzone działanie -w formie fizycznej lub słownej-mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu..