Aktualności

Decyzją Rady Ministrów od 19.04.2021r.
przedszkola zostają otwarte.

Swoją działalność wznawia Przedszkole Publiczne w Połańcu 

wraz z Filią nr 1 oraz Filią nr 2.

 

Zapraszamy!

UWAGA – decyzją Premiera i Ministra Zdrowia

przedszkole będzie zamknięte do 18.04.2021r.

1) Przypominamy, że obecnie z opieki przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN mogą korzystać

1. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. Rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

2) Rodziców, którzy spełniają te kryteria i są zainteresowani posłaniem dziecka
do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny: 158650916, następnie należy złożyć WNIOSEK przez Rodzica o miejscu zatrudnienia.

3) Dyżur opiekuńczy dla dzieci uczęszczających do przedszkola realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia nr 1, ul. Żapniowska 1.

4) Da pozostałych dzieci w dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową i odczytywania e-mailów od wychowawców i korzystania z materiałów, które proponujemy.

5) Rodzice mogą również korzystać z zasiłku opiekuńczego (dzieci do lat 8).

 

Prosimy o wytrwałość i wyrozumiałość.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska

życzenia wielkanocne2021

 

Pani Dyrektor Anna Kaniszewskia oraz przedszkolaki składają życzenia - zapraszamy do obejrzenia  i wysłuchania - https://youtu.be/Spw498gNewQ

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Połańcu została umieszczona
w wejściu budynku każdego przedszkola. Wysłane zostały także indywidualne wiadomości na podane we wnioskach zgłoszeniowych adresy mailowe rodziców.

Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 jest oświadczenie woli, aby dziecko uczęszczało do zakwalifikowanego przedszkola.

Oświadczenie woli możemy potwierdzić w następujący sposób:

- wypełnienie pisemne oświadczenia woli (dołączone w zał. maila lub poniżej)
i odesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując „Oświadczenie woli”,

- odpisując na maila, umieszczając w treści maila informację oświadczenia woli potwierdzającą chęć uczęszczania dziecka do zakwalifikowanego przedszkola a w tytule maila wpisując „Oświadczenie woli”

- wypełnienie pisemne oświadczenia woli i wrzucenie je do skrzynki pocztowej, znajdującej się na drzwiach wejściowych Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1.

Informację należy przekazać do dnia 9.04.2021r.

 

Nie przesłanie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu dla dziecka.

 

Anna Kaniszewska

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

 

 Załacznik -  oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola