Aktualności

   

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od 16 do 25 marca br. Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filiami będzie zamknięte.

W dniach 12-13 marca br. (czwartek, piątek) będą prowadzone działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje płatny zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Zwracamy Rodzicom uwagę na przestrzeganie w domu zasad higieny
i czystości pomieszczeń oraz na unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

 Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz  komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska

alt

 

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Połańcu apeluje aby nie przyprowadzać do placówki dzieci przeziębionych i chorych.

Osoby, które odbierają lub przyprowadzają przedszkolaków powinny być niezainfekowane (przeziębienie, grypa).

Rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i  ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Całodobowy numer 800 190 590.

 

Rodzice dzieci do 8 roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 374).

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Grupa „Skrzaty” z Przedszkola Publicznego w Połańcu zachęciła wszystkich do wzięcia udziału w charytatywnym konkursie dla szkół, przedszkoli oraz burs

”Ile waży Święty Mikołaj 2019„. Głównym zadaniem konkursowym była zbiórka jak największej (najcięższej) ilości bilonów. Poza ilością monet oceniany był również najciekawszy sposób przeprowadzenia akcji.

Nauczycielki z PP: A. Wróbel, M. Mikoda,  J. Kus-Mazur, M.Kwapisz, J. Cebula, K. Materkowska, A.Arczewska-Żak, D.Golonka zorganizowały teatrzyk pt.”Legenda o powstaniu państwa polskiego”- w ramach którego pieniążki zbierał sam Orzeł Biały.