Aktualności

Ogłoszenie 3 NOWE ubezpieczenie png

 

 

Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 

Ogłoszenie 2 o stawce żywieniowejpng

Ogłoszenie NOWE OPŁATY 1 o opłatach

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci  od 1.09.2020r., które rozpoczną edukację przedszkolną na krótkie spotkania adaptacyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (1 rodzic z dzieckiem wyposażony w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe lub dokładna dezynfekcja rąk).

Podczas spotkania wychowawcy i dyrektor przekażą najważniejsze informacje organizacyjne.

Dni otwarte

Przedszkole Publiczne w Połańcu dnia 26.08.2020r.

Grupa „Krasnoludki”

godz. 900  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 10)

godz. 1000  - II grupa (od nr 11 na liście do nr 19)

Lista dzieci z grupy "Krasnoludki" 

 

Grupa „Smerfy”

godz. 1100  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 12)

godz. 1200  - II grupa (od nr 13 na liście do nr 25)

Lista dzieci z grupy "Smerfy"

 

Grupa „Kotki” dzieci nowoprzyjęte

godz. 1300

Lista dzieci z grupy "Kotki" 

 

Dnia 28.08.2020r. Słoneczka dzieci nowoprzyjęte

godz. 1000  

Lista dzieci z grupy "Słoneczka"

 

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 dnia 28.08.2020r.

„Motylki”

godz. 1100  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 12)

godz. 1200  - II grupa (od nr 13 na liście do nr 25)

Lista dzieci z grupy "Motylki" 

 

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2 dnia 31.08.2020r.

„Stokrotki” dzieci nowoprzyjęte godz. 1000  

Lista dzieci z grupy "Stokrotki" 

W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązującymi od 1 września 2020r.” oraz wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) oraz deklaracji (załącznik nr 2).

Dzięki tym dokumentom będziemy mieli aktualne i niezbędne informacje od Państwa na temat potrzeb dzieci uczęszczających do naszych placówek. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola do 27 sierpnia 2020r. (czwartek): wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1 lub przesłanie skanu dokumentów drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy o respektowaniu wytycznych  zawartych w procedurach a w szczególności:

  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
  • Do placówki przyprowadza dziecko tylko jeden rodzic z zachowaniem środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego 2m).
  • W szatni przedszkolnej jednorazowo może przebywać 8 rodziców. Pozostali muszą oczekiwać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Gdy dziecko będzie przejawiać objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka) zostanie odizolowane w bezpiecznej odległości (minimum 2 m) od pozostałych osób i będzie oczekiwało z opiekunem na odebranie go przez rodziców lub osoby upoważnionej.
  • Powiadomiony rodzic o objawach chorobowych dziecka zobowiązany jest w przeciągu 30 minut odebrać dziecko z przedszkola.
  • Rodzic zobowiązany jest przekazać informację do przedszkola na temat wyników diagnozy lekarskiej w celu ewentualnego zastosowania procedur bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli dziecko będzie odbierała inna osoba dorosła niż rodzice należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka (załącznik w dokumentach).

Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie i podpisanie Informacji o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu (załącznik w dokumentach).

Harmonogram spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych zostanie zamieszczony na stronie przedszkola oraz wyślemy Rodzicom drogą e-mail.

 

Z poważaniem

Anna Kaniszewska

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU obowiązujące od 1 września 2020 roku.

OŚWIADCZENIE

Deklaracja Rodziców związana z uczęszczaniem dziecka

Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszlola