Aktualności

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PRZEDSZKOLA
OD 16 DO 25 MARCA 2020R. SPOWODOWANEGO PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA, INFORMUJĘ ŻE TERMINY REKRUTACJI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE,
TJ. DO 13 MARCA 2020R. GODZINA 16.00

   

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od 16 do 25 marca br. Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filiami będzie zamknięte.

W dniach 12-13 marca br. (czwartek, piątek) będą prowadzone działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje płatny zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Zwracamy Rodzicom uwagę na przestrzeganie w domu zasad higieny
i czystości pomieszczeń oraz na unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

 Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz  komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska

alt

 

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Połańcu apeluje aby nie przyprowadzać do placówki dzieci przeziębionych i chorych.

Osoby, które odbierają lub przyprowadzają przedszkolaków powinny być niezainfekowane (przeziębienie, grypa).

Rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i  ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Całodobowy numer 800 190 590.

 

Rodzice dzieci do 8 roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 374).

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.