Kącik dla rodziców

Gra w szachy to długa historia, a początki samej gry nie są do końca ustalone. Różni badacze podają różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii, z V – VI wieku n.e. Współczesne zasady dopracowywane były najpewniej w Persji. „Szach mat” oznacza w tym języku „król jest martwy”. W Polsce wzmianki ma temat szachów odnajdujemy od czasów Bolesława Krzywoustego.

Znalezione obrazy dla zapytania szachy

Przedstawiamy Państwu listę 100 książek, które warto przeczytać dzieciom! 

 

alt

 

 

Kliknij w poniższy link a zobaczysz gotową listę do wydruku cool

http://calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/zlota_lista/Z%C5%82ota%20Lista%20%2B%20lista%20dla%

20rodzic%C3%B3w%20%20-%20marzec.pdf

Objawy zaburzeń (dysfunkcji) integracji sensorycznej

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Oczywiście, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się: 

  1. wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
  2. niewłaściwym poziomem uwagi,
  3. obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
  4. opóźnionym rozwojem mowy,
  5. nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
  6. trudnościami w zachowaniu. 
Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.
Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. 

Czym jest mutyzm wybiórczy?

 

To pytanie zaprząta umysły rodziców zaniepokojonych tym, że ich dziecko nie mówi poza domem np. nie mówi w przedszkolu lub szkole. Taki problem może nasuwać podejrzenie mutyzmu wybiórczego(selektywnego).