Kącik dla rodziców

 

ZDROWE I MĄDRE ODŻYWIANIE...

 

„By przedszkolak nie był chory,

je marchewki, kalafiory,

pije mleko, biega kłusem,

a wieczorem śpi jak suseł.”

 

alt

 

 

Zapobieganie agresywnym zachowaniom dzieci

 

 

Źródła agresji człowieka są złożone a literatura poświęcona problematyce agresji wskazuje na niezwykłą złożoność zjawiska.

Przyjmuje się ,że agresją czy zachowaniem agresywnym jest każde zamierzone działanie -w formie fizycznej lub słownej-mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu..

 

Bajkoterapia, czyli jak pomóc dziecku

Dzieciństwo jest beztroskie zazwyczaj tylko we wspomnieniach dorosłych,

którzy często zapominają,jak trudno być dzieckiem.

W rzeczywistości dziecko codziennie spotyka wiele sytuacji,

nacechowanych silnymi emocjami: zarówno dobrymi, jak i negatywnymi.

Mały człowiek nie potrafi słowami określić swoich stanów emocjonalnych,

nie potrafi również poprosić o pomoc czy wsparcie.

alt